Forex Temel Analiz Siyasi Gelişmeler

Siyasi Gelişmeler

Paranın değerine ilişkin seyir içerisinde karşımıza çıkan fiyat grafiği temelde tüm yatırımcı grubunun psikolojik yaklaşımını tanımlamaktadır. Fiyatların içerdiği dinamik, yatırımcıların aldığı ticaret kararları ile şekillendiğine ve yatırımcıların yatırım kararlarını mevcut durum değerlendirmelerinin ışığında verdiğini düşündüğümüzde fiyatların hareketini insan doğasının parçası olarak görmemiz hiçte yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda paraya ilişkin tüm beklentiler fiyatlara yansımaktadır.

Herhangi bir para biriminin değerini etkileyen şey temel olarak insan davranışları ve olayların algılanış biçimidir. Her ne kadar fiyat hareketini etkileyen temel dinamikler mevcut gelişmeler olsa da esasen fiyatı ortaya çıkaran şey bu olayların insanlar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. Ekonomistlerin “gelişmelerin fiyatlandırılması” dediği kavram tam da bununla ilgilidir. Herhangi bir siyasi gelişmenin fiyata etkisi yatırımcının algısı ile sınırlıdır. Dolayısıyla her bir yatırımcı mevcut gelişmeyi farklı algılayıp farklı yönde fiyatlandırabilir. Zira her bir siyasi ve ekonomik gelişme yoruma açık bir sürrealist çalışma gibidir. Tablodan anlam çıkarmak ve sonuçlandırmak her yatırımcı için farklı sonuçlar doğurabilmektedir.

Siyasi gelişmelerin tamamı paranın yönü için spekülatif kaynak olma özelliği taşır. Bazı siyasi gelişmeler politik kaynaklı olabilir. Herhangi bir yetkilinin istifasından başbakanın sağlığına, partiler arası sorunlardan herhangi bir bakanlıktaki yolsuzluğa kadar tüm gelişmeler ilgili ülkenin para birimi grafiği üzerinde fiyatlandırılabilmektedir. Bu nedenle ilgili ülkenin para birimine ilişkin yatırımlarını yönlendirenler mevcut tüm gelişmeleri takip edebilirler.

Siyasi ve ekonomik her haberin fiyat değeri olduğunu bilen bazı otoriteler de zaman zaman grafiği şekillendirmek, yön vermek veya istikrarı sağlamak adına açıklama yapabilir ve beyanatlarda bulunabilir. Örneğin Merkez Bankası başkanının, SPK başkanının, borsa başkanının, ilgili bakanların veya diğer para ile ilgili otorite sahibi olan bir yetkilinin herhangi bir belirsizlik durumunda piyasaya ivme kazandırması önemli birkaç beyanatla söz konusu olabilmektedir. Belirsizlik tablosunun iyimsere dönmesi ve alımların yükselmesi hiç beklenmedik olayların yatırımcılar tarafından olumlu algılanmasına bağlıdır. Benzer şekilde yatırımcının güvenini kaybetmesine neden olacak gelişmeler satışların artmasına ve fiyat grafiğinin hızla aşağı yuvarlanmasına neden olur. Bunun temel nedeni elbette yatırımcının en az riskle yüksek kazanç elde etme gayretidir. Piyasaya güven azaldığında yatırımcıların başka bir piyasaya yönelmek için yatırımlarını geri çekmesi yüksek değer kaybı ile sonuçlanır.

Fiyatları oluşturan dinamiklerde siyasi gelişmeler önemli sosyal nedenleri oluşturur. Bu gelişmelerin algılanması ve fiyatlara yansıtılması yatırımcıların yatırım kararlarından ibaret bir olgudur.